topprvi
  • boca_toplogoKa.jpg
  • boca_toplogozzz.jpg
separatorplavi

POGODNOSTI PLAĆANJA

c 01
Visa Classic kartica UniCredit Bank Vam omogućuje kupovinu roba i usluga do 12 rata bez kamata i naknada (obročna otplata bez kamata i naknada) putem EFT POS terminala na posebno označenim prodajnim mjestima u BiH.
Pogodnosti ove kartice su te što Banka vodi brigu o otplati troškova učinjenih karticom - svi troškovi učinjeni karticom u rethodnom mjesecu terete Vaš tekući račun 20.-og dana u tekućem mjesecu.
c 02 Reiffeisen Shopping kartica Vam omogućava plaćanje u mjesečnim ratama bez kamata i naknada kod trgovaca s kojima Banka ima potpisan ugovor o plaćanju na rate. Minimalan iznos transakcije za plaćanje na rate je 100 KM.
c 05
Nova INSPIRE VISA Electron kartica Intesa SanPaolo banke omogućava vam: kupovinu na rate, bez kamate i naknade;

 plaćanje do 12 rata na odabranim prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini sa posebnom oznakom od strane Banke, maksimalno do iznosa raspoloživog dodatnog dopuštenog prekoračenja za kupovinu na rate;

 otplata bez kamata i naknada;

 mjesec dana odgode plaćanja prve rate;

 dodatno dopušteno prekoračenje koje se isključivo koristi za plaćanje VISA Electron karticom na rate;

 beskontaktno plaćanje.